Αναγνώστες

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Το Centre de decouverte du monde marin διοργανώνει ένα ετήσιο γεγονός μεγάλης εμβέλειας: την « Εδρα των Νέων της Μεσογείου» στο οποίο συγκεντρώνονται περίπου ογδόντα συμμετέχοντες από ολόκληρη την Μεσόγειο. Αυτό το γεγονός γίνεται στην Villefranche sur mer (France) και διαρκεί έξι ημέρες. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα Ευρωμεσογειακό δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων, ατύπων σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων , και πανεπιστημίων με σκοπό την Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.

Κάθε χρόνο επιλέγεται από όλες τις αντιπροσωπείες ένα κεντρικό θέμα για μελέτη και μια τιμώμενη χώρα.

Αυτή τη χρονιά(2009) το θέμα είναι :«Περιβάλλον, Ειρήνη και Πολιτισμός στη Μεσόγειο:Ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών, Οικοτουρισμός ,Στάση του ενεργού πολίτη » και η τιμώμενη χώρα είναι η Ελλάδα.

Η Περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ν.Σμύρνης είναι ενεργό μέλος του δικτύου από το 2004 και επιθυμεί να αποστείλει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό νέων(20) ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν με τους γάλλους ομόλογούς τους αλλά και τους νέους των υπολοίπων αντιπροσωπειών με στόχο την:

Συνάντηση με μια ομάδα νέων που διδάσκεται την Νέα Ελληνική γλώσσα στο Λύκειο (Estienne d'Orves) και που αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Εξάλειψη του φόβου απέναντι σε νέους διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής αλλά και της μεσογειακής κληρονομιάς και του ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα και έχουν μια κοινή κουλτούρα καθώς και των κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ανάπτυξη του ανοιχτού πνεύματος και της αυτονομίας στην εργασία.

Ενθάρρυνση των ανταλλαγών των μελλοντικών επαγγελματιών και συνειδητοποίηση της αξίας της κινητικότητας.

Πραγματική συνάντηση κάτω από ευρωπαϊκό και όχι τουριστικό πρίσμα, των νέων,με τους τόπους που γνωρίζουν από την ιστορία, τη γεωγραφία και τα κείμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: