Αναγνώστες

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Λόγω της  συνεχιζόμενης αλλαγής του προγράμματος και μεγάλου αριθμού μαθητών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην περιβαλλοντική ομάδα, αλλά αδυνατούν να παρευρεθούν στις συναντήσεις της Παρασκευής ,δεν μπορέσαμε  να  αρχίσουμε  ακόμα τις συναντήσεις  μας.
Η ευαισθητοποίηση ,όμως ξεκινάει με μια σειρά επισκέψεων ανά δύο τμήματα σε τόπους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  με σκοπό την αλληλοενημέρωση των ομάδων στις μετέπειτα συναντήσεις.
Για να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του Σχολείου ,τα τμήματα συμμετέχουν ολόκληρα στις επισκέψεις και εκδρομές εκτός αν πρόκειται για επίσκεψη σε ΚΠΕ(Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). 
Προς το παρόν έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Νοεμβρίου  2009 Τμήματα Β2 ,Β4
Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας και Πειραιά.  α)εξοικείωση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάγκη αξιοποίησής τουβ) ενημέρωση για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, που θα συνοδευτεί από επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.).
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Νοεμβρίου 2009 Τμήματα Γ1 ,Γ3
ΚΑΠΕ (Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ). Ενημέρωση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου .
Οι ημερομηνίες επίσκεψης  επιλέγονται από τους υπευθύνους των Κέντρων επίσκεψης και η επιλογή των τμημάτων γίνεται με βάση την ανεμπόδιστη λειτουργία του Σχολείου κυρίως σε θέμα ωριαίων γραπτών εξετάσεων τριμήνου.
Για τα υπόλοιπα τμήματα καθώς και για τις ημέρες και ώρες συναντήσεων θα κάνουμε νέα ανακοίνωση.
                                                                               
                                                                      Για την εκπ/κη ομάδα
                                                                            Ι.Ζ.Ντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: