Αναγνώστες

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π. & Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

 

Νέα  Σμύρνη: 14/04/2011

Αριθ. Πρωτ:  3287

Ταχ. Διεύθυνση: Ομήρου  34

Ταχ.  Κώδικας:   17121
Τηλ. /FAX :         2109310767 / 210 9353223
Ε-MAIL:             gpe@dide-d-ath.att.sch.gr
Πληροφορίες:     Ι.Ντίνου    Μ.Φωτιάδης
.

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ’Δ/ΝΣΗΣ
             


ΘΕΜΑ: « Διοργάνωση ημέρας ανοιχτής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»                                 

Οι Υπεύθυνοι Π.Ε. Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης  σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης και τα σχολεία που εκπόνησαν πρόγραμμα ΠΕ την τρέχουσα σχολική χρονιά , προτίθενται να διοργανώσουν  ανοιχτή περιβαλλοντική εκδήλωση στο Άλσος Νέας Σμύρνης το Σάββατο 11 Ιουνίου 2011.
Η ημέρα ανοιχτής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απευθύνεται σε :
       Μαθητές και εκπαιδευτικούς  όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (είτε εκπονούν πρόγραμμα ΠΕ, είτε όχι)
       ΜΚΟ και περιβαλλοντικούς  οργανισμούς .
       Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης .
       Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας και τους συμπολίτες μας .
  Για την καλύτερη προετοιμασία και επιτυχία της διοργάνωσης προτείνουμε:
       Οι περιβαλλοντικές ομάδες των Σχολείων που θα συμμετάσχουν να κάνουν αίτηση, ώστε να προβλεφθεί έγκαιρα ο χώρος και τα απαιτούμενα υλικά για την παρουσίαση των εργασιών τους.
       Στο τέλος της εκδήλωσης να συμπληρώσουν φύλλο αξιολόγησης και η ομάδα να πάρει  βεβαίωση συμμετοχής.
       Οι ομάδες και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα έχουν την συνεχή υποστήριξη των Υπεύθυνων ΠΕ , στους οποίους μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε διευκρίνιση, υποστήριξη .
Μέσα από αυτή την δράση ελπίζουμε οι μαθητές μας ,οι γονείς τους αλλά και οι συμπολίτες μας να αναπτύξουν  περιβαλλοντική κουλτούρα ώστε να αποτυπώνεται στις δραστηριότητες και την καθημερινή συμπεριφορά όλων μαq
  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕ
                                                                                            


                ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ                                        Ι. ΝΤΙΝΟΥ – Μ.ΦΩΤΙΑΔΗΣ
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: